KINO 5 D ZATOR
All My Movies - Exported Movie List
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
 
 
                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NAZWA KINA: .........  5 D Extreme   DINOZATORLAND
MIASTO: ...................  32 – 640 Zator
ULICA: ......................  Parkowa 7
TELEFON: ...............  
E-MAIL: ....................  
 
STRONA WWW: ....  www.kino5dextreme.pl 
 
REZERWACJA:........  
 
REPERTUAR KINA:
                                           
                                                                                                                                                                               

                                                  ŚIEĆ KIN UPADŁA !!!

 

 
 
Wyświetl większą mapę
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAPA GPS

 Zator, Parkowa 7