WROCŁAW KINO POKÓJ
All My Movies - Exported Movie List
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
 
 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NAZWA KINA: ..........  POKÓJ
MIASTO: ....................  Wrocław
ULICA: .......................  ???????
   
   
   
   
   
                                           
                                                                                      
     
  Kino Pokój - znajdowało się w budynku Wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych. Zostało otwarte w 1949 roku, posiadało 820 miejsc. Kino znajdowało się w wielkiej hali (obecnie dwa studia filmowe) i wyświetlało filmy propagandowe. Zostało zamknięte w 1953 roku.

Żródło: pl.wikipedia.org