All My Movies - Exported Movie List
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
 
 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NAZWA KINA: ..........  HELIOS KINOPLEX GALERIA SWIDNICKA
MIASTO: ....................  Świdnica
ULICA: .......................  
TELEFON: ................  
E-MAIL: ....................  
STRONA WWW: ....  
   
REPERTUAR KINA:                                              
                                           
                                                                                      

                                                          PLANOWANE OTWARCIE 2012

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAPA GPS