KINO CENTRUM SKARŻYSKO-KAMIENNA MIEJSKIE CENTRUM KULTURY MCK
All My Movies - Exported Movie List
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
 
 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            MIEJSKIE CENTRUM KULTURY MCK
NAZWA KINA: .........  CENTRUM
MIASTO: ...................  26-110 Skarżysko-Kamienna
ULICA: ......................  Słowackiego 25
TEL / FAX: ...............  Tel. (41) 25 32 711 Fax. (41) 25 31 482 wew. 40
E-MAIL: ....................  mck@mck.skarzysko.pl 
STRONA WWW: ....  www.mck.skarzysko.pl/
REZERWACJA:.......  
REPERTUAR KINA:  www.mck.skarzysko.pl
                                                                                      

 

 
 
Wyświetl większą mapę
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAPA GPS

 Skarżysko Kamienna, Słowackiego 25