KINO CINEMA CITY MILLENIUM HALL RZESZÓW
All My Movies - Exported Movie List
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
 
 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NAZWA KINA: .........  CINEMA CITY
MIASTO: ...................  Rzeszów
ULICA: ......................  
TELEFON: ...............  
E-MAIL: ....................  
STRONA WWW: ....     
REZERWACJA:.......  
 
REPERTUAR KINA:  
                                                                                      

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAPA GPS