OSTROŁEKA KINO JANTAR
All My Movies - Exported Movie List
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
 
 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          
NAZWA KINA: .........  JANTAR
MIASTO: ...................  07- 410 Ostrołęka
ULICA: ......................  Przychodnia 2
TELEFON: ...............  BRAK
   
   
   
   
                                                                                      
     
  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku po byłym kinie Jantar na potrzeby Urzędu Skarbowego w Ostrołęce przy ul. Przechodniej.

Żródło: www.przetargi.egospodarka.pl

 

 

 
 
Wyświetl większą mapę
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAPA GPS

 Ostrołeka, PRZECHODNIA 2

   

 

KINO JANTAR

 
   

Informacje o Kinie JANTAR w Ostrołęce zaczerpnięte zostały między innymi z serwisu www.moja-ostroleka.pl Notka została przygotowana przez Ostrołęckie Centrum Kultury:Kino w Ostrołęce zostało założone w 1930 roku przez Eugeniusza Lendo w budynku przy ulicy Przechodniej róg Bernardyńskiej / obecnie Mickiewicza/. Sala kinowo-teatralna z 266 miejscami posiadała balkon a pod nim dwie loże. Początkowo seanse w Kinie odbywały się w określone dni, wyświetlano nieme filmy w czasie których na pianinie grał muzyk /taper/. W trakcie projekcji były przewidziane 2-3 przerwy na zmianę szpul w aparacie projekcyjnym, w tym czasie widzowie mogli wymienić wrażenia wyjść do poczekalni gdzie był umiejscowiony kiosk spożywczy. Pierwszym kolorowym filmem wyświetlonym w Kinie był film z Gretą Garbo pt. "Ogród Allacha". Sala była wyposażona również w scenę z kulisami i kurtyną oraz garderobami mieszczącymi się w piwnicach budynku (które w 1998 roku członkowie AKF adaptowali do swoich potrzeb ,urządzając tam studio filmowe - przyp. adm.). W czasie II wojny światowej Kino było administrowane przez władze niemieckie. Po wojnie budynkiem Kina zainteresowały się władze miasta Ostrołęki i pomagały w miarę możliwości w doprowadzeniu go do stanu używalności. Były to jeszcze pierwsze władze nie narzucone przez ustrój.

W lecie 1945 roku została uruchomiona sala kinowo-teatralna i wystawiono pierwszą po wojnie sztukę teatralną, sala była wypożyczana na zabawy, zebrania, wiece, noclegi dla wojska. Wyświetlano również filmy z kin objazdowych / zniszczona aparatura kinotechniczna kina/ przeważnie radzieckiej produkcji "frontowe". Pod koniec lat 40-tych uporządkowano kabinę projekcyjną skompletowano i zakupiono aparaturę kinotechniczną. 27 lipca 1950 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrołęce podpisuje z właścicielami Kina umowę najmu na 15 lat. W kwietniu 1964 roku następuje modernizacja Kina, likwidacja balkonu, sceny, przebudowa zespołu kabinowego. Modernizacja doprowadziła do zmiany przeznaczenia sali z kinowo-teatralnej tylko na kinową.

W związku ze zmianą administracyjną kraju od 1976 roku Kino podlegało Okręgowemu Przedsiębiorstwu Rozpowszechniania Filmów w Olsztynie. W lecie 1990 roku OPRF w Olsztynie postanowił zlikwidować Kino. Przez dwa miesiące Ostrołęka jako jedyne miasto wojewódzkie było pozbawione Kina. Po odkupieniu od OPRF wyposażenia Kina przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Ostrołęce w dniu 31.01.1991 roku uroczyście otwarto Kino. Po likwidacji WOK Ostrołęka Kino weszło w zespół kulturalny Ostrołęckiego Centrum Kultury.

Nazwy Kina na przełomie 1930-2002
"ZACISZE"
"UCIECHA"
"PRZODOWNIK"
"JANTAR"

  ZRÓDŁO        www.tubylokino.pl

  ZRÓDŁO        www.moja-ostroleka.pl