HELIOS GALERIA FELICITY LUBIN
All My Movies - Exported Movie List
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
 
 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 
               
NAZWA KINA: .........  HELIOS  GALERIA CUPRUM ARENA
MIASTO: ...................  Lubin 59-300
ULICA: ......................  Generała Władysława Sikorskiego 20
TELEFON: ...............  Tel. 76 724 97 90 Fax. 76 724 97 91
E-MAIL: ....................  lublin@helios.pl
STRONA WWW: ....  www.helios.pl
REZERWACJA: ......  Indywidualna: 76 724 97 97
 Grupowa: 76 724 97 92
REPERTUAR KINA:  www.helios.pl
                                                                                      

                                                   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAPA GPS

 59-300 Lubin, Generała Władysława Sikorskiego 20