HELIOS KINOPLEX GALERIA ECHO KIELCE
All My Movies - Exported Movie List
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 
               
NAZWA KINA: .........  HELIOS KINOPLEX    GALERIA ECHO
MIASTO: ...................  Kielce  25-329
ULICA: ......................  Świętokrzyska 20
TELEFON: ...............  Tel. 41 332 13 30  Fax: 41 332 10 03
E-MAIL: ....................  kielce@helios.pl
STRONA WWW: ....  www.helios.pl
REPERTUAR:..........  Indywidualna:41 332 13 30
 Grupowa: 41 332 13 42               
REPERTUAR KINA:  www.helios.pl
                                                                                      

 

 
 
Wyświetl większą mapę
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAPA GPS

 Kielce , Świętokrzyska 20