HELIOS KINOPLEX KATOWICE
All My Movies - Exported Movie List
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
NAZWA KINA: .........  HELIOS KINOPLEX
MIASTO: ...................  Katowice  40-007
ULICA: ......................  Uniwersytecka 13
TELEFON: ...............  Tel:32 603 01 05, 32 603 01 06
 Fax: 32 603 01 11
E-MAIL: ....................  katowice@heliosnet.pl
STRONA WWW: ....  www.heliosnet.pl
REZERWACJA:..........  Grupowa: 32 603 01 06
 Indywidualna:32 603 01 01
REPERTUAR KINA:  www.heliosnet.pl
                                           
                                                                                      

 

 
 
Wyświetl większą mapę
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAPA GPS

 Katowice, Uniwersytecka 13