ico" /> HELIOS KINOPLEX GALERIA AMBER KALISZ
All My Movies - Exported Movie List
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
NAZWA KINA: .........  HELIOS KINOPLEX AMBER
MIASTO: ...................  Kalisz 
ULICA: ......................  
TELEFON: ...............  
E-MAIL: .....................  
STRONA WWW: .....  
REZERWACJA: .......  
 
REPERTUAR KINA:  
                                           
                                                                                      

                                                          PLANOWANE OTWARCIE 2012

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAPA GPS