KINO SWIATOWID ELBLAG
All My Movies - Exported Movie List
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
NAZWA KINA: ..........  ŚWIATOWID
MIASTO: ....................  Elbląg  82-300
ULICA: .......................  Plac Jagiellończyka 1
TELEFON: ................  Tel. +48 55 611 20 50 Fax. +48 55 611 20 60
E-MAIL: .....................  BRAK
STRONA WWW: .....  www.swiatowid.elblag.pl
   
REPERTUAR KINA:  www.swiatowid.elblag.pl
                                           
                                                                                      

 

 
 
Wyświetl większą mapę
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAPA GPS

 Elbląg, Plac Jagiellończyka 1

   

HISTORIA:

 
 
Budowę gmachu dzisiejszego „Światowida" rozpoczęto w marcu 1955 roku, a siedem lat później powołany został do życia Elbląski Dom Kultury im. Kazimierza Jagiellończyka. Wraz z przemianami administracyjnymi następowały przekształcenia w zakresie i celach działalności ośrodka kultury w Elblągu, a co za tym idzie zmiany jego nazwy.

I tak jako popularny EDeK - którego rolą była działalność środowiskowa, sekcyjna i organizacja imprez oraz służenie bazą lokalową instytucjom i organizacjom - placówka funkcjonowała do 1973 roku, kiedy to nastąpiło przejęcie (obok kulturalnej) również funkcji rozrywkowo - rekreacyjnej. Wówczas EDK przemianowany został na Elbląski Ośrodek Kultury pełniący rolę powiatowego i miejskiego ośrodka kultury.

Kiedy w roku 1975 Elbląg otrzymał rangę miasta wojewódzkiego, nastąpiła zmiana statusu placówek dotychczas miejskich na wojewódzkie. Po raz kolejny nastąpiła więc także zmiana w nazwie instytucji, która z dniem 21 sierpnia 1975 r. funkcjonować zaczęła jako Wojewódzki Ośrodek Kultury. Od tego czasu placówka podlegać zaczęła władzom wojewódzkim i pełniła funkcję miejskiego domu kultury oraz koordynowała działalność placówek kulturalnych na terenie województwa.

W celu rozszerzenia działalności kulturalnej w miejscowym środowisku z początkiem 1978 roku utworzony został Miejski Ośrodek Kultury. Początek 1982 roku przyniósł kolejne zmiany w funkcjonowaniu ośrodka kultury w Elblągu. Decyzją wojewody elbląskiego połączono "rozproszone siły" i zadania pełnione dotychczas przez WOK i MOK - powstała jedna instytucja, której ponownie nadano nazwę Elbląski Ośrodek Kultury.

W roku 1990 EOK ponownie przemianowany został na Wojewódzki Ośrodek Kultury, a jego częścią stało się Centrum Animacji Kulturalnej "Promyk", które pod taką nazwą działało do września 2002 roku, kiedy to rozpoczęliśmy pracę jako Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid", "Promyk" natomiast funkcjonować zaczął jako Centrum Tańca. Uchwałą sejmiku z 26 sierpnia 2009 roku nasze Centrum ponownie zmieniło nazwę na Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Ta zmiana jest wynikiem zmiany statutu, który umożliwiać ma nam sięganie po środki pozabudżetowe oraz pozwolić na rozszerzenie działalności o przedsięwzięcia nie tylko stricte kulturalne. Pozostaliśmy jednak "Światowidem", bo w świadomości wielu byliśmy nim zawsze. Ponadto skojarzenie, jaką niesie ze sobą ta nazwa odzwierciedla mnogość naszych działań , a i samo "Światowid" oznaczać może "Widzący Świat".

Budynek "Światowida" jest od wielu lat modernizowany. W latach ubiegłych odnowione zostały sale plastyczne, pracownia ceramiczna oraz utworzona z odnowionego pomieszczenia po bibliotece - Galeria „Nobilis”. W ostatnich latach powstało także nowoczesne studio telewizyjne.

W ostatnim roku modernizacji uległa także sala sportowa w Centrum „Światowid". Usunięte zostały wszelkie ubytki, wykonano prace malarskie oraz odświeżono parkiet. Obecnie trwa remont schodów przed wejściem głównym do budynku. Aby poprawić estetykę, zwiększyć komfort i bezpieczeństwo w Centrum już pod koniec 2008 roku zainstalowane zostaną w budynku nowoczesne schody wykonane z materiałów antypoślizgowych.

W lipcu 2008 roku zmodernizowany został także należący do "Światowida" budynek Centrum Tańca „Promyk". W obu salach tanecznych położona została nowa podłoga, dodatkowo duża sala została odmalowana. W budynku przeprowadzone zostały także prace hydrauliczne oraz odnowiona została szatnia i toaleta przy dużej sali tanecznej.