KINO BCK BIŁGORAJSKIE CENTRUM KULTURY BIŁGORAJ
All My Movies - Exported Movie List
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NAZWA KINA: .........  BCK BIŁGORAJSKIE CENTRUM KULTURY
MIASTO: ...................  Biłgoraj  23-400
ULICA: ......................  Kościuszki 16
TELEFON: ...............  Tel./Fax 0 84 686 04 15
E-MAIL: ....................  bck@lbl.pl
STRONA WWW: ....  www.bck.lbl.pl
 
REPERTUAR KINA:  www.bck.lbl.pl          mapa.targeo.pl
                                           
                                                                                      

 

 
 
Wyświetl większą mapę
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAPA GPS

 Biłgoraj, Kościuszki 16

 

     
  O BCK  
  Biłgorajskie Centrum Kultury powstało w 1953 roku jako Powiatowy Dom Kultury obejmujący swoją działalnością cały powiat biłgorajski. Po reformie administracyjnej w roku 1975 został przemianowany na Biłgorajski Dom Kultury, który głównie pełnił funkcję placówki miejskiej, ale również służył pomocą instruktażową i merytoryczną 11 gminom rejonu biłgorajskiego.

Od 1 lutego 2000 roku, decyzją ówczesnej Rady Miasta, dokonano zmiany nazwy z Biłgorajskiego Domu Kultury na Biłgorajskie Centrum Kultury. Jest to przede wszystkim placówka miejska, ale również realizuje zadania zlecone powiatu.

Aktualnie Biłgorajskie Centrum Kultury prowadzi stałe kino, wydaje gazetę samorządową, posiada studio lokalnej Telewizji Kablowej oraz "małą" Galerię. Biłgorajskie Centrum Kultury organizuje imprezy na rzecz środowiska o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim min.:
Eliminacje powiatowe konkursów, festiwali i przeglądów wojewódzkich oraz ogólnopolskich
turnieje szachowe
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Pogodna Nutka"
Międzypowiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich
Wiosna Teatralna na Kresach - cykl spektakli teatralnych
Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych
Jesień z muzyką na Kresach - cykl koncertów muzycznych
Ogólnopolskie premiery Kina Niezależnego


BCK ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniami prowadzącymi działalność kulturalną na terenie miasta oraz Fundacją "Kresy 2000", czego efektem są wspólnie organizowane imprezy jak:
Konfrontacje Chórów "Tobie śpiewamy Ojczyzno" - wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej "ECHO"
Biłgorajskie Spotkania z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską - wspólnie ze Stowarzyszeniem "Teatr i Muzyka"
Koncerty Cecyliańskie - wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Chóru "ECHO"
Widowiska plenerowe "Żałosne - Radosne" - wspólnie z Fundacją "Kresy 2000"


Jest także współorganizatorem corocznej imprezy pod nazwą "Wybory Miss Ziemi Biłgorajskiej". Ponadto obsługuje wszelkie uroczystości państwowe organizowane na terenie miasta.