BEŁŻYCE - KINO ZDRÓJ
All My Movies - Exported Movie List
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             
 
 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
NAZWA KINA: .........  ZDRÓJ     MIEJSKI DOM KULTURY
MIASTO: ...................  Bełżyce 24-200
ULICA: ......................  Tysiąclecia 26
TELEFON: ...............  Tel.: 81 517 27 40 Kom.: 505 012 904
E-MAIL: .....................  belzycemdk@wp.pl
STRONA WWW: .....  www.mdk-belzyce.pl
 
REPERTUAR KINA:  www.mdk-belzyce.pl
                                           
                                                                                      

 

 
 
Wyświetl większą mapę
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAPA GPS

 BEŁŻYCE, Tysiąclecia 26

 

     
  Dom Kultury:  
  Od 1975 roku działa w domu kultury Klub Seniora, utworzony przez ówczesnego dyrektora PDK Wiesława Pociechę i Helenę Pryjma - pierwszą opiekunkę Klubu.

Największe jednak sukcesy PDK (MDK) w Bełżycach związane były i są z Amatorskim Teatrem Ziemi Bełżyckiej, w który przekształcił się w 1962 r. działający przy OSP Teatr “Bełżyce". Pierwszą sztuką Amatorskiego Teatru Ziemi Bełżyckiej byli “Niemcy" wg L. Kruczkowskiego w reżyserii Józefa Zacharewicza. Teatr istniał do 1987 roku. W latach 1982-1985 przy MDK działał też Dziecięcy Teatrzyk Lalkowy “Arlekin".

Podstawową dziś działalnością MDK w Bełżycach jest rozwój artystycznych zainteresowań dzieci i młodzieży. Dom Kultury skupia swoją uwagę również na edukacji teatralnej, organizacji przedstawień, imprez okolicznościowych, spotkań, koncertów i projekcji filmowych. Redaguje i kolportuje samorządową “Gazetę Betżycką" oraz prowadzi Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości. Przy MDK działa też orkiestra dęta, dyrygowana przez Kazimierza Kołodzieja.

Zespoły i koła zainteresowań w Miejskim Domu Kultury:

• nauka gry na instrumentach - 15 osób uczy się w formie indywidualnych lekcji gry na akordeonie, pianinie, instrumentach elektronicznych i klawiszowych,
• taniec współczesny - w 2 grupach tańczy 80 dzieci, prowadzonych przez instruktora MDK Olgę Olchowik-Mroczek,
• taniec towarzyski - Studio Tańca “Axel",

Studio szkoli od 1993 roku pary taneczne dziecięce i młodzieżowe, rywalizujące na ogólnopolskich turniejach tańca towarzyskiego. Są wśród nich wielokrotni mistrzowie okręgu lubelskiego, a także finaliści wielu ogólnopolskich turniejów tanecznych. Najnowszym sukcesem członków “Axela" było: I miejsce pary Katarzyna Chmielewska i Piotr Wójtowicz w “Pucharze Okręgu Lubelskiego". Studio jest też organizatorem obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, a także Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego (ostatni odbył się 7 kwietnia 2002 r. w Lublinie). Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży prowadzą Magdalena i Grzegorz Gronowscy -nauczyciele tańca zrzeszeni w Królewskim Towarzystwie Nauczycieli Tańca w Wielkiej Brytanii.

• teatr “Nasz" - (patrz str. 172),
• zespół plastyczny - działający od 1975 roku i skupiający 20 dzieci, z powodzeniem uczestniczący w Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Plastycznych, organizuje też wystawy własnych prac plastycznych i rysunków - prowadzi go, instruktor MDK, Alicja Skawińska,
• kino “Zdrój".

MDK organizuje co roku dziesiątki imprez, z których dwie weszły na stałe do kalendarza imprez ogólnopolskich: Scena Dramatyczna" i “Dni Bełżyc". Stałymi imprezami są też Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Gminny Dzień Dziecka.

Dyrektorzy Powiatowego i Miejskiego Domu Kultury: Bogumił Korniak (1962-1966), Maria Walczak (1966), Wiesław Pociecha, Lidia Czarnota, Jolanta Węgiel (od 1994 roku do dziś).

Pracownicy Miejskiego Domu Kultury (w 2002 r.): Jolanta Węgiel - dyrektor, Alicja Skawińska - instruktor plastyki, Tomasz Janik - instruktor Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, Agnieszka Zawiślak i Edyta Rumińska - redakcja “Gazety Bełżyckiej", Józef Kasprzak - instruktor d/s teatru, Kazimierz Kołodziej - instruktor d/s muzyki, Andrzej Kamiński i Elżbieta Rumińska - pracownicy obsługi. Wydzierżawione kino “Zdrój" prowadzi Henryk Krajewski z Lublina.